Skip to the content

Er jeres patienter loyale?

Vi fokuserer også på at fastholde eksisterende patienter i klinikken.

Derfor måler vi løbende patienternes loyalitet, når de har været til behandling på klinikken. På den måde får I et samlet mål for, hvor tilfredse jeres patienter er. Samtidig giver målingen af patientloyaliteten også værdifuld feedback fra patienterne. 

Patientloyaliteten bliver udtrykt ved måling af den såkaldte Net Promoter Score, forkortet NPS. Ved løbende at måle patientloyaliteten kan I dels følge jeres egen udvikling på klinikken, men får også mulighed for at sammenligne jeres tal med gennemsnittet for andre klinikker. Helt anonymt naturligvis.

Med måling af patientloyaliteten mener vi:

  • Opsætning af spørgeskema
  • Opfordring til anmeldelse hos de meste loyale patienter
  • Indsamling af feedback
  • Løbende beregning af NPS score

Har du spørgsmål?

Så kan du måske finde svar på dem her. Ellers er du meget velkommen til at kontakte os.

 

NPS scoren er et pointtal, som beregnes ud fra svarene på et ganske enkelt spørgsmål: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale vores klinik til en ven eller kollega? Svaret gives på en skala fra 0 til 10.

Klinikkens NPS pointtal ligger i intervallet -100 til +100. Et positivt NPS er godt, mens et NPS over 50 er ekstraordinært godt.